Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

ČR navštíví ředitel Papežských misijních děl v Zambii

P. Jiří Šlégr bude hosta ze Zambie doprovázet na setkáních s českými a moravskými věřícími v Praze, Olomouci a v domovském městě centrály PMD v ČR, ve Špindlerově Mlýně.

Papežská misijní díla se snaží konkrétní pomocí odpovídat na velké problémy dnešního světa jako je bída, hlad, lepra, negramotnost, AIDS apod. Skrze spolupráci s misionáři a misijními pracovníky nabízí jak duchovní tak hmotnou pomoc. Jsou jednou z největších světových organizací, které se systematicky zabývají pomocí misiím. Činnost Papežských misijních děl, která je koordinována Kongregací pro evangelizaci národů a generálními sekretariáty v Římě, se soustřeďuje na čtyři základní oblasti: šíření víry, pomoc dětem, podpora kněžského a řeholního dorostu, zabezpečení kněží, řeholníků a řeholnic v misijních oblastech a vytváření misijního povědomí mezi kněžími a řeholníky světa. Princip činnosti spočívá v tom, že každý, kdo chce podpořit misijní činnost, přispívá do "společné pokladnice", ze které se potom podle aktuální potřeby spravedlivě rozděluje.

V Praze se věřící s p. Zulu mohou setkat při mši svaté v úterý 13. listopadu v kostele Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám. 18, Praha 1) a následném programu v kapli Panny Marie Pasovské (projekce nového dokumentárního filmu ze života bohoslovců „Zambijský bambo“ a beseda s hostem).

Vedle zambijského projektu jsou z  České republiky rozvíjeny také projekty v rámci Díla šíření víry v Malawi, Papui-Nová Guineji, Bangladéši, Surinamu, Guyaně, Srí Lance a Indonésii, celkem tedy v osmi zemích, na území 11 diecézí. Pomoc jde na zajištění základní pomoci pro diecéze, na katechetické programy, stavby a opravy kostelů, kaplí, formačních center, far a řeholních domů. Na tyto projekty je věnována sbírka z Misijní neděle. PMD se také v letošním roce soustředí na podporu studia téměř 300 bohoslovců ze čtyř seminářů v Zambii, na Srí Lance a Papui-Nové Guineji. V pěti dalších seminářích pomáhají pokrýt nutné opravy, nákup potřebných věcí a cestovní výdaje. V rámci Papežského misijního díla dětí se podporuje celkem 78 projektů v 17 diecézích. Konkrétně se jedná o 105 514 chudých dětí z 9 zemí: Uganda, Zambie, Guyana, Surinam, Jamajka, Bangladéš, Indie, Srí Lanka a Papua-Nová Guinea.

Informace o místech setkání s P. Bernardem Zulu naleznete také na www.missio.cz.

(Jana Pláteníková)

11. 11. 2012