Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

ČT 24 v rámci pořadu Fokus uvedla reportáž Církev, víra, Bůh

Na otázky reportérů České televize odpovídali tři kněží. 

P. Romuald Štěpán Rob, převor Řádu bratří kazatelů v Praze a administrátor Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí v Praze na Starém Městě.

P. Robert Stajniger, převor Želivského kláštera.

P. Miroslav Cúth, vikář, kanovník a farář Římskokatolické farnosti u kostela         sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně.

Tématy byly život kněží a řeholníků, důležitost farností pro dnešní společnost a jejich fungování.


Pořad můžete shlédnout na stránkách České televize.

(LV)

15. 07. 2008