Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ctirad V. Pospíšil o Nejsvětější Trojici

Zejména v posledních dvaceti letech prožívá trojiční teologie bouřlivý rozvoj. Prof. Pospíšil se tomuto, pro systematickou teologii ústřednímu, tématu věnoval v několika svých pracích. Soustavně se na téma Trojice zaměřil ve své knize „Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie“, kterou vydal v roce 2007. Toto dílo je jak originální monografií, tak studijním textem pro frekventanty univerzitních kursů dogmatické teologie.

V první části knihy se autor zabývá třemi klíčovými otázkami: První se týká odvěkého problému: Jahve je Bůh Otec, nebo celá Trojice? Na odpovědi závisí jak pohled na starozákonní zjevení Boha, tak propojení tématu Boží jedinosti a trojičnosti. Druhá otázka se týká praktického významu Božího obrazu, jde tedy o propojení trinitologie a spirituality. Třetí otázkou je poměr mezi imanentní a ekonomickou Trojicí, mezi nestvořeným a stvořeným bytím. Druhá část knihy je historická a odpovídá tomu, co se dnes obvykle označuje jako auditus fidei. Třetí část je nástinem intelectus fidei a v mnohém vlastně navazuje přímo na úvodní tři klíčové otázky. Nejprve se autor vrací k Novému zákonu, protože trinitologie nesmí ztratit kontakt s Ježíšovým příběhem. Jedná se o téma propojení trinitologie a teologie kříže. Následuje pasáž věnovaná Božím vlastnostem a jejich novému trinitologickému promyšlení.

Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. OFM se narodil v roce 1958 v Trnavě. Roku 1977 vstoupil do České provincie svatého Václava Řádu menších bratří. Po roce 1989 na papežské univerzitě Antonianum studoval dogmatickou teologii. Na začátku roku 1996 se vrátil do České republiky a v únoru téhož roku začal přednášet dogmatickou teologii na CMTF UP v Olomouci. Od února 2002 přednáší dogmatickou teologii na KTF UK v Praze. V roce mu byl udělen titul univerzitního profesora systematické teologie Karlovy univerzity v Praze. Vedle odborných článků je autorem několika knih: Problematika vědění a vědomí vlastní osobní identity Ježíše z Nazareta. (Refugium, 1998), Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia (Nakladatelství L. Marek: Brno 2002), Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel (Krystal OP, KNA, 2006) (ap, www.ikarmel.cz)

16. 11. 2009