Vyhledávání Menu

Čtrnáct českých pánů

Dne 13. ledna roku 845 bylo v Řezně pokřtěno 14 českých kmenových vladyků i se svými družinami. Tímto aktem náležejícím k počátkům křesťanství v Čechách se představitelé českých kmenů přihlásili k západní křesťanské kultuře.

„Křesťanství do našich zemí nevstoupilo násilným vpádem sousedních států, ale svobodným rozhodnutím tehdejších kmenových vůdců. Tito čeští páni, o nichž nic bližšího nevíme, se svobodně přihlásili ke kříži a v Řezně přijali křest,“ vysvětluje význam této v dějinách ojedinělé události kardinál Dominik Duka OP. Křesťanství do slovanského prostoru začalo pronikat pravděpodobně již na konci 8. století. Událost v Řezně, kterou zaznamenaly Fuldské anály, však byla navíc také velmi významnou politickou událostí. Jak naznačil historik Dušan Třeštík, byla to volba pro vyšší kulturní civilizační uspořádání země.

Křest českých pánů znamenal, že jsme se i přes všechny diskuze stali legitimními příslušníky západní církve. „V našem prostředí došlo k setkání křesťanského západu a východu, podobně jako tomu bylo na Moravě, kdy moravští vladikové přijali křest v roce 831 v Pasově,“ vysvětluje kardinál Duka. Rozhodnutí českých pánů však bylo nezávislé na velkomoravském Mojmírovi I., který byl orientován spíše na Pasov. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 15. 01. 2015