Vyhledávání Menu

Čtvrtek 18. 8. 2016

 Čtvrtek 18. 8. 2016

Přestože se Ládík vůbec nebál, bojovka se nám moc líbila (někdo jí ale prospal). Celý den jsem se připravovali na příjezd otce biskupa Karla Herbsta. Připravili jsem scénku, uklidili kostel a celkově se připravili na uvítání pana biskupa. Před obědem proběhla malá bitva proti Filištýnům. K obědu byla sekaná a po obědě jsme se pustili do úklidu kostela. Pan biskup K. přijel v 16:30 a byl uvítán slavnostním špalírem a fanfárou na hornu a odsloužil nám mši svatou. Po ní byly scénky o podobenstvích a pak oheň a buřty, na kterém už biskup nebyl, jelikož musel  někam odjet. Někteří hráli i fotbal. Poté byla hygiena a šlo se SPÁT.

Kmen Šimeon.

Čtvrtek 18. 8. 2016

19. 08. 2016