Vyhledávání Menu

Čtyři bohoslovci přijmou jáhenské svěcení


V sobotu 5. září 2015 přijmou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při mši svaté od 10.00 hodin jáhenské svěcení z rukou pomocného biskupa Václava Malého bohoslovci Martin Chleborád, Lukáš Nosek, Michal Prívara a Jiří Zeman. V jejich případě bude jáhenství předstupněm kněžského svěcení, které by měli přijmout příští rok.


47164

Foto: Richard Horák

Martin Chleborád se narodil v roce 1980 v Praze. Studoval na Pedagogické a Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a na Papežské univerzitě Urbaniana v Římě. Byl členem Řádu bosých karmelitánů, odkud odešel před složením slavných slibů. Pracoval např. jako středoškolský učitel v Itálii, byl ředitelem o.p.s. Siriri, pastoračním asistentem a správcem londýnského domu Velehrad, pracoval také v pojišťovnictví. Jako dobrovolník byl činný např. v aktivitách Misionářek lásky (sestry Matky Terezy). Jáhenský rok stráví ve farnosti v Kralupech nad Vltavou.

Lukáš Nosek se narodil v roce 1978 v Jilemnici. Studoval na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde dosáhl doktorské hodnosti (Th.D.). Poté začal studovat na Papežském ústavu pro arabská a islamologická studia v Římě. Několik semestrů v rámci tohoto studia strávil v misionářském institutu řádu komboniánů v Káhiře. Jáhenský rok stráví v české koleji Nepomucenum v Římě.

Michal Prívara se narodil v roce 1983 v Čadci. Studoval na Teologickém institutu při kněžském semináři v Nitře, na Teologické fakultě Trnavské univerzity v Bratislavě, Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a na pastorálním institutu Papežské Lateránské univerzity v Římě. Pracoval v cestovním ruchu a jako dobrovolník ve zdravotnictví. Jáhenský rok stráví ve farnosti v Nymburce.

Jiří Zeman se narodil v roce 1988 v Rokycanech. Studoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Jako dobrovolník spolupracoval s Česko-německým fórem mládeže, od dětství se aktivně věnuje skautingu. Jáhenský rok stráví ve farnosti v Roudnici nad Labem.

Jáhen (diákon) označuje původně pomocníka biskupa. V katolické církvi je jáhenské svěcení nejnižší stupeň služebného kněžství (jáhen, kněz, biskup). Kromě jáhnů dočasných, kteří se připravují na kněžství, jsou také jáhni trvalí (mohou být ženatí). Ti slouží v církvi (výuka náboženství, pohřbívání, bohoslužby slova) a udělují některé svátosti. Jáhenským svěcením, jehož jádro tvoří vzkládání rukou a konsekrační modlitba, je kandidát přičleněn do sboru jáhnů obklopujícího biskupa. (Jan Rückl, Aleš Pištora)

 

Aleš Pištora 02. 09. 2015