Vyhledávání Menu

Čtyři jáhni přijmou kněžská svěcení


V sobotu 25. června 2016 při mši svaté od 10.00 hodin udělí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP kněžské svěcení jáhnům Štěpánu Faberovi, Martinu Chleborádovi, Michalu Prívarovi a Jiřímu Zemanovi.


63611Štěpán Faber se narodil v roce 1947 v Praze. Studia na KTF UK v Praze ukončil v roce 1995. Vysvěcen jako stálý jáhen byl v roce 1993. Jáhenskou službu vykonával při katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a ve Fakultní nemocnici Motol. V červenci 2015 ovdověl. Je otcem tří dětí.

Primiční mši svatou bude sloužit 26. června od 8.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.


63612Martin Chleborád se narodil v roce 1980 v Praze. Studoval na Pedagogické a Katolické teologické fakultě UK v Praze a na Papežské univerzitě Urbaniana v Římě. Osm let byl členem Řádu bosých karmelitánů, odkud odešel před složením slavných slibů. Pracoval např. jako učitel v Itálii, pastorační asistent londýnského Velehradu a v pojišťovnictví. Jako dobrovolník se angažuje u Misionářek lásky (sestry Matky Terezy) nebo pro o.p.s. Siriri. Jáhenský rok strávil ve farnosti v Kralupech nad Vltavou.

Primiční mši svatou bude sloužit 26. června od 9.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou a tentýž den od 14.30 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze – Libni.


63613Michal Prívara se narodil v roce 1983 v Čadci. Studoval na Teologickém institutu při kněžském semináři v Nitře, na Teologické fakultě Trnavské univerzity v Bratislavě, Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a na pastorálním institutu Redemptor Hominis Papežské Lateránské univerzity v Římě. Pracoval v cestovním ruchu, jako dobrovolník ve zdravotnictví, doprovázel lidi v těžkých životních situacích a působil také jako řidič autobusu v městském dopravním podniku. Jáhenský rok stráví ve farnosti v Nymburce.

Primiční mši svatou bude sloužit 26. června od 9.30 hodin v kostele sv. Jiljí v Nymburce a tentýž den od 14.30 v kostele sv. Vojtěcha v Praze – Libni.


63614Jiří Zeman se narodil roku 1988 v Rokycanech. Po maturitě v roce 2008 nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci a o rok později do Arcibiskupského semináře v Praze. Teologii studoval na KTF UK. Aktivně byl zapojen do života smíchovské farnosti. Působil jako skaut a poté dobrovolník ve vězeňské pastoraci. Po absolvování semináře působil od roku 2014 ve farnosti Roudnice nad Labem.

Primiční mši svatou bude sloužit 2. července od 10.30 hodin v kostele sv. Václava v Praze – Smíchově, 4. července od 18.00 hodin v kostele sv. Prokopa v Praze – Stodůlkách a 5. července od 18.00 hodin v kostele Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem.

Úkonem svěcení jsou osoby povolávány ke zvláštní službě Bohu. Svátost kněžského svěcení neboli ordinace se dělí v katolické církvi na tři stupně: diakonát, presbyterát a episkopát, tedy na úřad služby jáhna, kněze a biskupa. Obřad kněžského svěcení provádí biskup, který jakožto nástupce apoštolů má svátost kněžství v plném rozsahu. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 14. 06. 2016