Vyhledávání Menu

NOVÁ LŮŽKA PRO ŽENY BEZ DOMOVA


Azylový dům sv. Terezie rozšiřuje koncem října 2015 svou kapacitu o čtyři nová lůžka, která budou sloužit ženám bez domova. Během pobytu pracují ženy s pomocí sociálních pracovníků na upevňování návyků nutných k udržení samostatného bydlení a hledají cesty, jak nezůstat závislé na pomoci sociální služby.


49212


„Tímto krokem reagujeme na zvýšenou potřebu této služby pro ženy, které se ocitají na ulici a nemají možnost řešit svou situaci jiným způsobem,“ říká Stanislav Fiala, ředitel Azylového domu sv. Terezie.

Sociální služba azylový dům navazuje na služby nízkoprahového denního centra a nocleháren. Ty poskytují jednorázovou pomoc, jako je přenocování, možnost osobní hygieny či výměny ošacení. „Služba azylový dům, jejíž celková kapacita nyní po navýšení čítá 21 lůžek, nabízí dlouhodobější ubytování na období půl roku. Pomáhá lidem, kteří mají motivaci řešit svoji situaci a hledat možnosti, jak se zapojit zpět do normálního života,“ uzavírá Stanislav Fiala.

Azylový dům sv. Terezie v Karlíně je místo, kde hledají pomoc lidé v tíživé životní situaci, kterou bez cizí pomoci nezvládají řešit. Většina klientů, kteří přicházejí, jsou lidé bez domova. Poskytuje se zde služba azylového domu, noclehárny a odborné sociální poradenství. Součástí služeb je strava, hygiena, ošacení apod. Každodenně Azylový dům sv. Terezie navštěvuje okolo stovky žadatelů o jeho služby. Systémem a rozsahem poskytování sociálních služeb lidem bez domova patří Arcidiecézní charita Praha, která azylový dům provozuje, mezi několik nejvýznamnějších organizací, které se na území Hlavního města Prahy dané problematice věnují. Více na http://praha.charita.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 29. 10. 2015