Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Cyklus benefičních koncertů v kostele sv. Ludmily

Záštitu nad sérií koncertů převzala starostka městské části Praha 2 Jana Černochová a ředitel Pražské konzervatoře Pavel Trojan. Jednotlivé koncerty ve prospěch opravy tohoto unikátního nástroje se konají o nedělích 12. dubna, 19. dubna, 26. dubna a 3. května 2009, vždy od 18.00 hodin.

Podle domácích i zahraničních odborníků jsou varhany u sv. Ludmily jedním z umělecky a historicky nejcennějších nástrojů v České republice. Bohužel v současné době je jejich technický stav nevyhovující a je nutné provést celkové pietní restaurování. V roce 1898 je postavil Emanuel Štěpán Petr a mají opusové číslo 117. Stojí na hlavním kůru v bohatě zdobené dubové skříni navržené v novogotickém stylu. Je pravděpodobné, že na návrhu varhanní skříně spolupracoval i architekt kostela Josef Mocker. Varhany byly stavěny přímo na míru kostela sv. Ludmily a v současné době jsou jediným dochovaným a hrajícím velkým původním dílem E. Š. Petra.

Na třech manuálech a pedálech mají tyto varhany celkem čtyřicet šest rejstříků, ve varhanní skříni se nachází kolem 2800 píšťal a největší z nich měří přes pět metrů. Na tomto nástroji předvedl E. Š. Petr mistrovskou práci v umělecké intonaci v romantickém stylu. Vytvořil tak jedinečné dílo zvukově odpovídající romantickému ideálu.

Cílem činnosti Občanského sdružení pro opravu varhan u sv. Ludmily v Praze 2 je získání finančních prostředků na pietní restaurování varhan v kostele sv. Ludmily v Praze 2 tak, aby byla jedinečnost nástroje zachována. (www.varhany-ludmila.cz, ap)

Program koncertů:

12.4.

Jakub Klögner – příčná flétna, Martin Moudrý – varhany

W. A. Mozart, G. F. Händel, J. S. Bach, C. Debussy

19.4.  Jana Harvánková – zpěv, Petr Šrejma a František Zazvonil – trombony, J. Píšťková – varhany

F. Liszt, A. Vivaldi, F. Tůma, W. A. Mozart

26.4.  Jana Kopicová – hoboj, Dagmar Doubková – varhany

J. S. Bach, A. Vivaldi, F. Mendelssohn-Bartholdy

3.5.  Eliška Prokschová – zpěv, Ivana Michalovičová – varhany

J. S. Bach, A. Guilmant, C. Franck

 

Vstupenky jsou k dostání na místě před koncertem.

Kontakt:

Občanské sdružení pro opravu varhan v kostele sv. Ludmily v Praze 2

Jugoslávská 27  

120 00 Praha 2

e-mail: info@varhany-ludmila.cz www.varhany-ludmila.cz
09. 04. 2009