Vyhledávání Menu

Cyklus postních kázání u Všech svatých

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském zve na cyklus postních kázání, který v kostele Všech svatých v postní době budou vždy ve čtvrtek od 18.00 hodin přednášet doc. Josef Hřebík a dr. Jaroslav Brož. Cyklus začíná 26. února 2015.

V duchu tradice postní doby chce akademická kapitula u kostela Všech svatých nabídnout cyklus postních kázání. Letos se bude věnovat biblickému pohledu na eucharistii. Cyklus kázání pronesou biblisté Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy dr. Jaroslav Brož a doc. Josef Hřebík. Jednotlivými tématy jsou Díkůvzdání (26. února), Památka (5. března), Smlouva (12. března), Oběť (19. března), Hostina (26. března).

Velikonočním svátkům v židovském světě předcházelo několik dní postní praxe. Mezi křesťany se tato krátká postní příprava záhy rozvinula do velké čtyřicetidenní postní doby. Quadragesima, jak se jí začalo říkat, sloužila k usilovné přípravě církve na velikonoční slavení Kristovy smrti a vzkříšení, na křest katechumenů i na smíření kajícníků s Bohem a s církví. Častěji než v ostatních dnech roku byla svolávána shromáždění církevní obce. Křesťané se scházeli k modlitbám, ke čtení Písma svatého a k vyučování ve víře. I když si v pozdějších staletích ne všechny uvedené prvky uchovaly stejnou vážnost, jedna charakteristika postní doby zůstala konstantou: intenzivnější život modlitby, častější shromáždění církve a zvěstování evangelia. (Jan Kotas)

Aleš Pištora 20. 02. 2015