Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Cyklus přednášek o liturgii

Organizátoři celého cyklu, jehož poslední přednáška zazní 23. března, chtějí dát odpověď na otázky po tom, jaký význam má vlastně liturgie v životě křesťana a jaká je její podstata a smysl. Když se poslední liturgická reforma v naší zemi realizovala, bylo to v době totality. Nebylo proto možné podepřít ji dostatečnou osvětou. Podle organizátorů „tak mnohde zůstalo jen u zavedení mateřštiny a pořízení oltáře „čelem k lidu“ – bez skutečného pochopení proč se tak stalo“.

Cílem semináře je posloužit k lepšímu pochopení smyslu liturgie, a tím k jejímu hlubšímu prožívání. Seminář, v jehož rámci vystoupí deset odborníků (mezi jinými P. Prokop Siostrzonek OSB, P. ThLic. Jan Kotas, Jan Klípa, Ph.D., Pavel Kolář, Th.D.), si nečiní nárok na úplnost. Důraz je položen na eucharistii a na několik dalších základních témat.

Jako první promluví 19. ledna o antropologických základech liturgického slavení Pavel Kolář, Th.D., který je farářem sboru Církve československé husitské v Nuslích a odborným asistentem Katedry praktické teologie HTF UK.

Přednášky se konají vždy v úterý večer – od 19. ledna do 23. března 2010 – v kostele sv. Václava na Čechově náměstí ve Vršovicích (po dokončení rekonstrukce pak ve farním sále téhož kostela). Začátek je vždy v 19:30 , pouze přednášky J. Kotase budou začínat ve 20:00 (z důvodu jeho časových možností). (ap, www.farnostvrsovice.cz)

Program semináře naleznete zde.

12. 01. 2010