Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kostel sv. Vojtěcha v Dejvicích bude mít bezbariérový vstup

Slavnostní odpoledne začíná v 16:00 hodin fanfárami Hudby Hradní stráže. Po samotném požehnání promluví kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský. Poté je připraveno občerstvení a kulturní program, v rámci kterého vystoupí skupina Crispy Flow.

Pražské farnosti usilují o to, aby kostely byly otevřeny skutečně každému, a to nejen symbolicky, ale také fakticky, tedy i těm, kdo jsou na invalidním vozíku. Každý nový kostel, který se v Arcidiecézi pražské postaví, musí být dnes bezbariérový. Je to případ Komunitního centra Matky Terezy, farního kostela sv. Alžběty v Praze – Kbelích či Komunitního centra sv. Prokopa v Nových Butovicích. Všude tam, jakož i v jiných nových kostelech, je bezbariérovost včetně nájezdů a ramp nebo hygienického zázemí podmínkou kolaudace. Zpřístupňovány pro handicapované jsou však také kostely starší. Jedním z příkladů je právě kostel sv. Vojtěcha v Dejvicích.

Ne vždy vedou technická opatření k vzájemné ohleduplnosti a ne vždy podněcují starost o druhé. Existuje mnoho těch, kdo se domnívají, že moderní technická zařízení sice usnadňují život, ale současně také vedou k přílišnému spoléhání se na techniku a tím k osamělosti lidí. Ti, kteří nejsou moderním vynálezům příliš nakloněni, by možná spíše vyzdvihli vzájemnou pomoc ve farnosti. Vždy přece s invalidním vozíkem někdo rád pomůže. Je třeba si však uvědomit, že 25%  Evropanů má v rodině jednoho člověka se zdravotním postižením. Dnešní doba je nakloněna tomu, aby se na bezbariérový přístup myslelo vždy.(ap)

 

Seznam bezbariérových kostelů v Praze:

kostel sv. Havla, Havelská ulice – Staré Město

kostel sv. Jakuba, Štupartská ulice – Staré Město

kostel sv. Bartoloměje, Bartolomějská ulice – Staré Město

kostel sv. Duch, Dušní ulice – Staré Město

kostel Matky Boží před Týnem (na požádání přes faru) – Staré Město

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Hradčany

kostel P. Marie Andělské, u kapucínů Loretánské nám. - Hradčany

bazilika Nanebevzetí P. Marie na Strahově - Hradčany

kostel sv. Jindřicha, Jindřišská ulice – Nové Město

kostel sv. Ludmily, nám. Míru (boční bezbariérový vstup) - Vinohrady

kostel sv. Rocha – Žižkov

kostel sv. Vojtěcha - Dejvice

kostel sv. Václava, náměstí 14.října – Smíchov

kostel sv. Václava, Čechovo náměstí - Vršovice

kostel sv. Michaela Archanděla, Pod Vyšehradem - Podolí

kostel sv. Prokopa, Školní ulice - Braník

kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše - Kobylisy

Svatyně Krista Krále - Vysočany

kostel sv. Fabiána a Šebestiána - Liboc

kostel sv. Alžběty - Kbely

kostel Povýšení sv. Kříže - Vinoř

16. 03. 2010