Vyhledávání Menu

Další informace o rekonstrukci na Svaté Hoře

45307


Stavebně historický průzkum v areálu stále probíhá.

V basilice stále probíhají bourací práce v souladu s projektovou dokumentací.
V ambitech probíhá restaurátorská práce v kaplích a je započato s výstavbou svrchní části nádvoří ambitu.

Stále probíhá snášení staré a instalace nové šindelové krytiny. Současně probíhají opravy v krovech a v některých částech je pokládána nová šindelová krytina dle PD.

V budově proboštství již probíhá čilý stavební ruch zejména v částech 2.PP, kde je otevřen otvor do fasády. Současně jsou odborně restaurovány místnosti zejména v 2.NP.  

V náměstí byl demontován a k odborné rekonstrukci odvezen morový sloup. Práce běží současně na Svatohorském schodišti, kde již byly provedeny drobné zednické opravy a započalo vzorkování výmalby.


Foto: TDI

Fotogalerie k dalším informacím o rekonstrukci na Svaté Hoře45309

Anna Pincová 12. 08. 2015