Vyhledávání Menu

DALŠÍ KROK NA CESTĚ K ROZVOJI STARÉ BOLESLAVI


Starosta města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Vlastimil Picek, probošt staroboleslavské kapituly P. Libor Bulín a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP podepsali 25. listopadu 2015 na pražském arcibiskupství memorandum o spolupráci při rozvoji Staré Boleslavi jako centra národní paměti.


50940

Foto: Jan Dlabač

„Zejména v těchto dnech si musíme připomínat, odkud vyrůstají kořeny naší identity. To, v čem dnes žijeme, nebylo výsledkem včerejší politické dohody, ale pramení z hluboké tradice, jejíž jsme součástí. Jsem rád, že se nám podařilo se domluvit na společném postupu, jak rozvíjet místo spojené s českou státností,“ řekl při podpisu kardinál Duka.

Probošt boleslavské kapituly Libor Bulín konstatoval, že společným úkolem nyní bude finalizovat spolu s radnicí Brandýsa nad Labem – Starou Boleslaví projekt, který je však již z velké části hotov. „Chceme nejen vytvořit lepší zázemí pro poutníky z řad věřících, ale zároveň posílit turistiku spojenou s poznáváním vlastní kultury a tradice,“ přiblížil smysl celého projektu probošt Bulín. Revitalizace by podle něho měla probíhat ve třech etapách. Jako první přijde na řadu chrám Nanebevzetí Panny Marie stojící na místě, kde byl někdy v polovině 12. století vyorán reliéf Panny Marie z korintské mědi – Palladium země české.

Starosta Vlastimil Picek potrhl důležitost celého projektu pro město. „Nejen radnice, ale všichni občané našeho dvojměsta projekt podporují a těší se na spolupráci při jeho realizaci,“ doplnil své partnery při podpisu memoranda v Arcibiskupském paláci.

Ve společném memorandu můžeme mimo jiné číst: „V současné době probíhají politicky, diplomaticky a mediálně živé debaty o vztahu jednotlivých států a národů v celku Evropy, o významu, formě a vůbec budoucím trvání EU, stejně jako diskuze o nebezpečí střetu s radikálním militantním islámem nebo o otázkách, jak vymezit východní hranici Evropy. Přitom zůstáváme bez náležité péče o historickou paměť a bez soustavné výchovy k občanským ctnostem, i když si jejich nedostatek začínáme uvědomovat v běžném životě na každém kroku.“

Signatáři memoranda si uvědomují význam po staletí živých symbolů, mezi nimiž prvořadou roli hrají lokality označované jako zřídla státnosti či zřídla národní historické paměti. Jedním z takových míst je také Stará Boleslav. „Zvážíme-li tyto a podobné skutečnosti, musíme si přiznat, že jsme Staré Boleslavi mnoho dlužni. Působilo nám rozpaky ukázat stav tohoto výsostného místa naší země, když na ně připutoval papež Benedikt XVI. Tehdy jsme si také uvědomili, co zde chybí. Nejde jen o to, že mnohé památky jsou v chatrném stavu, ale o to, že ve Staré Boleslavi není žádné centrum, které by o ni pečovalo jako o zřídlo státnosti a národní historické paměti. Pro naši naléhající současnost a ne jasnou budoucnost nestačí zorganizovat jednu pouť v roce a připomenout při ní, že slavíme Den české státnosti. A podtrhněme: nikoli státu, ale státnosti,“ připomíná se v memorandu. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 25. 11. 2015