Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Další krok v beatifikačním procesu Marie Vojtěchy Hasmandové

V sobotu 28. února 2009 se na Kongregaci pro svatořečení ve Vatikánu uskutečnil další krok v beatifikačním procesu Boží Služebnice Marie Vojtěchy Hasmandové z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Postulátor procesu Mons. Josef Laštovica a sestra Remigie Češíková, představená komunity boromejek z České koleje Nepomucenum v Římě, předali relátorovi procesu z Kongregace pro svatořečení obsáhlou dokumentaci, tzv. "positio" o jejím životě, ctnostech a pověsti svatosti. Dokument má přibližně 600 stran a stane se podkladem pro rozhodnutí o heroičnosti ctností, což je spolu s uznaným zázrakem na přímluvu dotyčné, podmínkou jejího blahořečení. Dokumentace bude za tím účelem studována zvláštní komisí Kongregace pro svatořečení.

Sestra Marie Vojtěcha (Antonie) Hasmandová, která se narodila roku 1914 a zemřela roku 1988, patří k nejvýznamnějším ženským postavám života církve v České republice. V padesátých letech byla osm let vězněna komunistickým režimem. Z pardubické věznice byla propuštěna na základě všeobecné amnestie v květnu 1960. Byla celkem třikrát generální představenou sester boromejek - nejpočetnějšího ženského řádu u nás. Jako generální představená vedla v době totality necelých 18 let (1970-1988) své řeholní společenství k obnově řeholního života v souladu se směrnicemi II. vatikánského koncilu. V roce 1979 při příležitosti zasedání Federace boromejek v Římě se osobně setkala s papežem Janem Pavlem II.

Sestra Vojtěcha měla srdce vždy otevřené pro potřeby kněží, bohoslovců a sester své kongregace, stejně jako sester z jiných společenství. S důvěrou se na ni obraceli také laici s prosbou o radu a pomoc. Poslední tři měsíce života přinášela Bohu jako láskyplnou oběť svůj těžký zdravotní stav, když prožívala konečné stadium, způsobené zhoubným nádorem na plicích. Zemřela 21. ledna 1988 uprostřed sesterského společenství ve Znojmě-Hradišti.

Je první řeholní sestrou z doby pronásledování církve komunistickým režimem v naší vlasti, jejíž beatifikační proces je v tak pokročilé fázi. Proces blahořečení byl zahájen v roce 1996. Zbývá tedy modlit se o mimořádný zásah na její přímluvu, aby mohly být splněny všechny podmínky její beatifikace.

(Radio Vaticana, aj)

06. 03. 2009