Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Další podzimní eucharistická adorace v kostele sv. Ludmily

Na první pátek každého měsíce se v chrámu sv. Ludmily koná společná adorace za nová povolání ke kněžskému i zasvěcenému životu, za rodiny a věrnost všech věřících Bohu. Dne 7. listopadu tuto adoraci povedou bratři františkáni a školské sestry OSF.

Program

7:30: ranní mše svatá

Následuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti.

15:30: společná adorace před Eucharistií

16:30: bohoslužba,  kterou celebruje Mons. Václav Malý, světící  biskup pražský.

Převzato z TS ČBK.

04. 11. 2008