Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Dárcovská SMS pro Barmu

Prozatím barmská vláda povolila přistát čtyřem letadlům Organizce spojených národů a jednomu letadlu Červeného kříže. Množství humanitárních organizací, včetně Charity ČR, je připraveno dopravit pomoc a čeká v Bangkoku, nicméně Barma odmítá zahraničním pracovníkům vydat víza a svoji ambasádu v Bangkoku až do úterka uzavřela.

V zasažených oblastech je kritický nedostatek pitné vody a základních potravin. Cyklon zasáhl jednu z nejúrodnějších částí státu. V dlouhodobém výhledu jsou tedy obyvatelé Barmy ohroženi nedostatkem potravin. Oficiální odhady počtu obětí se stále pohybují okolo 23 000 osob, jiné odhady však hovoří až o 100 000 obětech. Cyklon připravil o přístřeší kolem 1 500 000 lidí.

Pravděpodobným důvodem pro neochotu vládnoucího režimu vpustit do země humanitární pomoc a humanitární pracovníky je sobotní konání referenda o nové barmské ústavě, která má legitimizovat a potvrdit vládnoucí režim. I přes přírodní katastrofu nebývalého rozsahu barmská vláda referendum odmítla zrušit, pouze v postižených oblastech hlasování odložila na květen.

Charita ČR situaci nadále pečlivě sleduje a je připravena okamžitě poskytnout nezbytnou pomoc ve spolupráci se svými partnerskými organizacemi ze sítě Caritas Internationalis. V Barmě již působí dva zástupci naší mezinárodní sítě Ben Mendoza a Meabh Cormacain z Caritas Internationalis, kteří organizují okamžitou pomoc přeživším.  

Charita ČR věnovala ze svého krizového fondu (který je určen právě na pomoc v případě podobných katastrof) na okamžitou pomoc Barmě 250 000 Kč (původní částka 125 000 Kč byla později zdvojnásobena).

Charita ČR současně vyhlásila sbírkové konto, na které je možné přispět v českých korunách na účet: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 121.

Charitní sbírku můžete podpořit také dárcovskou SMS ve tvaru DMS CHARITABARMA na číslo 87777 (cena jedné DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč).

Děkujeme vám!

Více informací na stránkách www.charita.cz

Kontakt: Jakub Dvořáček, mobilní telefon: 731 625 996

12. 05. 2008