Vyhledávání Menu

Dárcovství

Dobrovolné finanční dary za jednotlivce nebo organizace můžete posílat:

 • on-line převodem našich internetových stránek
 •  na adresu: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám 56/16, 119 02 Praha 1
 • na bankovní účet číslo: 45301130/2700 

Pokud uvedete kromě jména i adresu, popř. název organizace a IČ, zašleme vám na konci roku potvrzení o daru pro Finanční úřad.

O potvrzení, prosíme, pište na konci kalendářního roku na adresu financni@apha.cz.

Odpočet z daní pro fyzické osoby: od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Odpočet daní pro právnické osoby: právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2 % základu daně.

Firemní dárcovství

Staňte se partnerem

Arcibiskupství pražské hledá dlouhodobé partnery, kteří by finančně podporovali jeho činnost. Vaše společnost má možnost stát se:

 • generálním partnerem naší organizace
 • hlavním partnerem určitého projektu 
 • jedním z partnerů určitého projektu

Darujte nám finanční dar

Darujte nám materiální dar

Naši organizaci můžete podpořit věnováním materiálního daru, např.: stavební materiál, papírnické a čistící prostředky, počítače, kancelářský nábytek apod.

Poskytněte nám zdarma službu

Arcibiskupství pražské podpoříte bezplatným nebo cenově zvýhodněným poskytnutím služeb, např.: školení, překladatelská činnost, redakční činnost, tisk materiálů, reklamní prostor ve firemních materiálech, pomoc při zpracovávání grantových žádostí apod.

Individuální dárcovství

Pomoci nám můžete jedním z následujících způsobů:

Finanční dary

Dobrovolnická práce 

Věnujte nám svůj volný čas formou dobrovolnické práce v kanceláři, v některém z našich zařízení nebo například při opravě památek.

Odkaz v závěti

Dárce formou sepsání závěti může rozhodnout o přidělení svého osobního majetku nebo jeho části Arcibiskupství pražskému.

Modlitba

Podpořte naši práci svou osobní modlitbou.

  597


Sponzoři Arcibiskupství

 • Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe
 • Auto Jarov
 • Autosalon Klokočka Centrum a. s.
 • BillBoard
 • Centralkommission des Kanthons – Zürich
 • Clarion Congress Hotel Prague *****
 • Coca Cola
 • Česká energie, a. s.
 • Česká katolická charita
 • Česká spořitelna
 • Česká plynárenská
 • ČIPO spol. s r. o.
 • Diecéze Augsburk
 • Diecéze Paderborn 
 • Diecéze Rottenburg – Stuttgart
 • FIAT
 • First Prague Ungelt spol. s r. o.
 • GOLEM
 • Hopi s. r. o. IOM (International Organization for Migration)
 • Hostivařská pekárna
 • Interbus Praha
 • Kolektory Praha, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Ministerstvo kultury ČR 
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Nadace Auxilium
 • Nadace Děti-kultura-sport
 • Nadace Fidentia
 • Nadace Kirche in Not
 • Nadace Renovabis
 • Nadační fond Naděje třetího tisíciletí
 • Nadační fond OBNOVA
 • Opole Mons. Nossol 
 • Papal Foundation
 • Pražská plynárenská a. s.
 • Příbramské uzeniny
 • Psalterium, s. r. o.
 • PVT, a. s.
 • Raiffeisenbank
 • Rail Reklam
 • Segreteria di Stato Vatican City
 • ŠkoFIN s. r. o.
 • T-Mobile
 • TOI TOI
 • Unicredit Bank
 • Volksbank
 • 07. 05. 2015