Vyhledávání Menu

Debata o tom, co je univerzitní vzdělání

Centrum Dominikánská 8 pořádá 11. prosince 2014 od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) debatní večer na téma univerzitního vzdělávání. O myšlenkovém odkazu Johna Henryho Newmanově a dnešním českém vysokém školství diskutují Jan Trnka a Karel Šima.

K čemu je dobré vysokoškolské vzdělání? Má sloužit nějakému konkrétnímu účelu, nebo má poznání smysl samo o sobě? V knize Idea univerzity hájí John Henry Newman ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnující humanitní a přírodní vědy i filozofii a teologii. O Newmanově myšlenkovém odkazu, dnešním českém vysokém školství a vztahu víry a rozumu diskutují Jan Trnka a Karel Šima. Moderuje překladatel Ideje univerzity Daniel Soukup.

„Filozofie majestátního intelektu, jež podle mého soudu přináleží univerzitě, se spíše než o zjednodušování opírá o rozlišování. Jeho cílem není kompletně sepsat nebo vyložit předměty poznání, ale sledovat, nakolik jen lze, co je v jeho plnosti tajemné a nevyzpytatelné.“ (J. H. Newman: Idea univerzity, český překlad Krystal OP, 2014). Více na http://dominikanska8.cz. (http://dominikanska8.cz)

Aleš Pištora 11. 12. 2014