Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Debata o západní Evropě a pravoslaví

Olivier Clément je jedním z duchovních velikánů 20. století, který po celý svůj život usiloval o jednotu křesťanů, a to nikoliv za cenu uniformity, nýbrž prostřednictvím vzájemné úcty a naslouchání si. „Je sjednocení křesťanů blízko? Nevím, ale vím, že se odehrává už dnes, v našich myslích, našich srdcích, naší modlitbě a v samotném našem očekávání.“

Jako hosté vystoupí: doc. Karel Sládek, KTF UK - představení O. Clémenta a jeho životního příběhu, doc. Václav Ventura, KTF UK - uvedení do světa francouzského pravoslaví a Hanuš Nykl, Ph.D., FF UK - vliv ruského myšlení na život a dílo O. Clémenta. Úryvky z duchovní autobiografie Oliviera Clémenta „Jiné slunce“ přednese Pavel Šimčík, herec Dejvického divadla. Hudební vstupy v podání sboru Acant  (S. Rachmaninov: Bogorodice Děvo, raduj sja, J. Bokšay:  Trisagion, S. Pančenko: Mnohaletie patriarchálně).

Olivier Clément, Francouz žijící v letech 1921–2009, jeden z nejvýznamnějších západních teologů 20. století, kteří se inspirovali východokřesťanskou tradicí. Původně byl ateistou a ve svých třiceti letech konvertoval k pravoslaví. Byl člověkem širokého kulturního rozhledu, jenž se pohyboval v různých kontextech: učil jak na laických školách, tak i na pravoslavných a katolických institutech v Paříži či v Ženevě a rovněž i na Papežském orientálním institutu v Římě. Jeho osobnost byla respektována nejen v kruzích pravoslavné církve. Důkazem toho je jeho pověření Janem Pavlem II. v roce 1998, aby sepsal meditace křížové cesty na Velký pátek. (Andrea Hýblová FSP)

10. 01. 2013