Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Debatní večer na téma "křesťanské filozofie"

Debatní večer o vztahu křesťanství a filozofie začíná po studentské mši svaté v sakristii kostela. Diskutovat budou prof. Stanislav Sousedík, Dr. Karel Šprunk a prof. Mons. Tomáš Halík, představitelé českého intelektuálního světa. Setkání se koná v návaznosti na číslo revue Salve 2/2009 věnované tématu křesťanství a filozofie. Karel Šprunk se v tomto čísle zamýšlí nad dějinami pojmu „křesťanská filosofie“. T. Halík, L. Hejdánek, L. Karfíková, E. Kohák, T. Machula, J. Sokol a S. Sousedík se pokoušeli odpovědět na otázku, zda něco takového jako „křesťanská filosofie“ vůbec existuje.

V rámci večera promluví pozvaní hosté o své cestě k filozofii a ve filozofii, o zkušenosti s filozofií před Listopadem 89 nebo o Patočkových bytových seminářích. Posluchači se seznámí s proměnou, která je i v této oblasti patrná díky sametové revoluci, s významem dialogu mezi filozofií a křesťanstvím a s dalšími otázkami. Moderátorkou bude Klára Jelínková. (ap)

04. 12. 2009