Vyhledávání Menu

Debaty o rodině u Salvátora

V týdnu, kdy ve Vatikánu začala biskupská synoda o rodině, pořádá Akademická farnost Nejsv. Salvátora debatní cyklus s názvem „Rodina a společnost“. První z pěti setkání se koná ve středu 8. října 2014 od 19.00 hodin v sakristii kostela (vchod z nádvoří Klementina).

První setkání se bude věnovat motivaci ke vzdělání. O tom, co by se mělo změnit, aby studenti byli více motivováni se vzdělávat, budou hovořit Eva Blažíčková, zakladatelka Konzervatoře Duncan Centre, a Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio. Společně se zamyslí nad tím, zda existují modely vzdělávání, kdy studenti méně sedí ve škole a více rozvíjejí své talenty, zda by měla škola vést i k vyšším hodnotám, či jakou roli hraje ve vzdělávání umění a podpora kreativity.

Další setkání, která se konají vždy ve středu od 19.00 hodin, se bude hovořit o otázkách, jak motivovat studenty k aktivnímu občanství, jaké jsou role muže a ženy v rodině, jaký vztah má naše společnost ke smrti anebo zda v Česku roste rasismus a xenofobie. Lidé se mohou těšit na takové osobnosti, jakými jsou Martina Špinková, zakladatelka Hospicového domácího sdružení Cesta domů, Martin Šimáček, ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování nebo Mikuláš Vymětal, studentský farář Evangelické teologické fakulty. Více na www.farnostsalvator.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 10. 2014