Vyhledávání Menu

Děkujeme ti, svatá Anežko!

V sobotu 15. listopadu 2014 se ve zcela zaplněné katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskutečnila mše svatá, během níž si lidé připomínali odkaz svaté Anežky České a její svatořečení před 25 lety, a děkovali za následné období svobody v této zemi. Hlavním celebrantem byl zvláštní vyslanec papeže Františka kardinál Pietro Parolin.

„Přišli jsme do pražské katedrály, která je symbolem kontinuity a vítězících idejí našich dějin, abychom tu poděkovali za velké dary, kterých se nám dostalo před pětadvaceti lety. Abychom poděkovali Bohu, který je Tvůrcem, Soudcem a Spasitelem lidstva. Poděkovali našim národním patronům včele se svatým Václavem; dnes ale především sv. Anežce. Nenarodili se svatými, svatými se stali svou statečnou věrností Kristu a důslednou obhajobou pravdy a spravedlnosti,“ zdůraznil v úvodu liturgie kardinál Dominik Duka. Na stejném místě a takřka přesně po 25 letech od památné bohoslužby vedené 25. listopadu 1989 kardinál Tomáškem. Ta zde byla, den po odstoupení vedení komunistické strany, oslavou nedávno proběhlého Anežčina svatořečení v Římě.

Bohoslužby ve svatovítské katedrále se zúčastnili věřící z různých částí republiky, čeští a moravští biskupové, předseda slovenské biskupské konference Stanislav Zvolenský a další představitelé církve, dále téměř 150 kněží a 140 ministrantů. Přítomen byl také prezident republiky Miloš Zeman, ministr kultury Daniel Herman, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová či ministryně spravedlnosti Helena Válková. Nechyběli zde ani další zástupci politického života nebo Ekumenické rady církví, rodina Havlova, někteří signatáři Charty 77 i další bojovníci za svobodu a demokracii, zástupci diplomatického sboru, představitelé univerzit či studenti, skauti, Orlové a další. Bohoslužby se tak zúčastnilo přes 4 tisíce lidí.

Hlavní celebrant mše svaté, vatikánský státní sekretář Pietro Parolin, ve své homilii mj. připomněl, že svatořečení Anežky České v listopadu 1989 se stalo součástí boje Čechů za svobodu a jedním ze symbolů pádu komunistického režimu. „Tak velké výročí je příležitostí k mimořádné radosti pro celé katolické společenství v České republice, které vzdává Bohu chválu a čest a oslavuje ho za milosti obdržené na přímluvu svaté Anežky; a plné důvěry a naděje obrací svůj pohled do budoucnosti, k dosažení stále větších cílů v lidském, společenském a duchovním růstu a nakonec svatosti,“ řekl Parolin k 25. výročí této události.

Celá hodinu a půl trvající liturgie byla zakončena krátkou modlitbou za národ. Vedli ji biskup Václav Malý a zástupci ekumeny. Na to pak navázalo následné setkán, které na Hradčanském náměstí připomnělo listopadové události roku 1989 pohledem jejich účastníků. Zazněla např. Modlitba pro Martu a biskup Václav Malý přečetl z balkonu arcibiskupského paláce dopis kard. Tomáška, který napsal po návratu z římské kanonizace Anežky České, a Václav Malý jej 23. listopadu 1989 četl z balkonu Melantrichu. (http://tisk.cirkev.cz)


Slova uvítání kardinála Dominika Duky OP

Aleš Pištora 17. 11. 2014