Vyhledávání Menu

Den bez bariér na Svaté Hoře


„Svatá Hora dlouhodobě usiluje o odstraňování bariér a snaží se poutní místo zpřístupnit i lidem s různými hendikepy. Proto jsme letos uspořádali pouť také pro tyto lidi,“ říká redemptorista David Horáček. Svatá Hora je totiž místem spojeným s mnoha zázraky Panny Marie Svatohorské. K nejznámějším příběhům patří uzdravení slepého Jana Procházky z Nymburku, kterému se tři dny poté, co 10. června 1632 dorazil na místo, zázračně vrátil zrak. Tato událost také znamenala počátek poutního ruchu.

Sobotní akce je určena nejen hendikepovaným, ale také těm, kdo se chtějí dozvědět více o lidech, kteří se ve svém životě potýkají s různými obtížemi. Otevřen bude stánek Charity Příbram či Matice Svatohorské. Od 12.00 a 14.00 hodin začínají prohlídky Svaté Hory s průvodcem pro handicapované. Otevřena bude rovněž výstava fotografií Svaté Hory.

Svatá Hora u Příbrami je jedním z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze. Ve svatohorské bazilice je oltář s lidovou gotickou soškou Panny Marie Svatohorské. Ta pochází z kaple hradu, který si zbudoval pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, když mu Příbram daroval roku 1348 Karel IV. Na Svatou Horu sošku přenesli po Třicetileté válce jezuité. Po roce 1648 byl tento cíl velkých poutí přestavěn pod vedením Carla Luraga a v roce 1732 se Svatá Hora stala místem velké barokní slavnosti - korunovace Panny Marie Svatohorské. Od roku 1861 byli duchovní správou tohoto místa pověřeni redemptoristé. (Josef Hovorka, Aleš Pištora)

08. 09. 2017