Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Den Bible 2009

České katolické biblické dílo bylo zřízeno v rámci římskokatolické církve v České republice roku 1993. V katolické církvi byl silným impulsem ve vztahu k Bibli II. vatikánský koncil. Předposlední kapitola sněmovní konstituce „O Božím zjevení“ obsahuje výzvy k praktickému docenění Božího slova v životě věřících. Zmiňuje se mimo jiné o „vhodných vzdělávacích zařízeních a jiných prostředcích“. Prvotní snahou těchto institucí je vydávat překlady Bible do mateřských jazyků. Usilují také o šíření Bible a pomůcek k porozumění biblickému textu.

Biskup Dominik Duka, který je předsedou správního výboru Českého katolického biblického díla, při této příležitosti napsal dopis věřícím, kde mimo jiné říká: „Úkolem Českého katolického biblického díla je uvádět do bohatého biblického dědictví. Snažíme se vést k osobní četbě Bible. Pomáháme porozumět, nakolik naše síly a možnosti stačí. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Bibli jsou i dnes velmi aktuální. Bez vaší podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. Sbírka o Dni Bible umožní naše aktivity zejména v roce, který je v celé církvi věnován kněžství. Biblické dílo připravuje pořady Bible v liturgii. Pořádáme úvody do práce s Biblí ve farnostech a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie (ve všech diecézích). Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible dospělých i dětí. O našich aktivitách se dozvíte více na internetových stránkách www.biblickedilo.cz.“

Katolická biblická federace podporuje biblický apoštolát, umožňuje výměnu zkušeností na celosvětové úrovni, udržuje kontakty s představiteli vědeckého výkladu Písma svatého a spolupracuje s biblickými společnostmi jiných křesťanských vyznání. Také České katolické biblické dílo je součástí této celosvětové organizace, která má sekretariát v německém Stuttgartu. Katolická biblická federace je celosvětové sdružení katolických organizací, které se snaží sloužit Božímu slovu. V současné době ji tvoří více než 300 institucí z celého světa. České katolické biblické dílo v ní tvoří společně s biblickými instituty sousedních zemí subregion Střední Evropa

Výnos sbírky na podporu biblického apoštolátu se v souladu s rozhodnutím České biskupské konference dělí mezi České katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost.

Dny Bible jsou již tradičně vyhlašovány Českou biblickou společností a jejich výtěžek slouží k podpoře mezinárodních projektů překladu a vydávání Biblí v mnoha světových zemích. Letos se již po sedmnácté uskuteční sbírka, jejíž výtěžek bude tentokrát směřovat do Afriky. Díky všem dárcům tak budou moci pokračovat překlady v Ugandě, Gabunu a Burkině Faso. Bližší informace o projektech České biblické společnosti naleznete na stránkách www.dumbible.cz. (www.biblickedilo.cz, ap)

10. 11. 2009