Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Den Bible v Dobříši

Římskokatolická farnost a pastorační centrum sv. Tomáše v Dobříši připravily v kostele Nejsvětější Trojice bohatý program, který se bude týkat Bible. Organizátoři zvou k četbě textů Písma svatého, ale také k dalším aktivitám. Četba bude prokládána hudebními vstupy chrámového sboru, varhan i komorní hudbou. Pozvání přijal biblista P. ThLic. Cyrila Johna, SJ., který text Bible doplní krátkými výkladovými poznámkami. Bude možné nahlédnout do různých Biblí a promluvit s těmi, kdo na různých vydáních a překladech redakčně pracují. K dispozici bude také program pro děti.

Po celou dobu bude kostel otevřený pro kohokoliv, kdo se bude chtít do Bible zaposlouchat, zadívat, zamyslet se nad jejím poselstvím či jen nechat se nést atmosférou našeho kostela. Bude široká nabídka Biblí a různých dalších knih k zakoupení. Den Bible vyvrcholí v 17.00 zpívanou biblickou modlitbou nešpor mnichů - karmelitánů, kteří přijali pozvání a účastní se tohoto dne. Více na www.farnostdobris.cz. (www.farnostdobris.cz)

26. 05. 2011