Vyhledávání Menu

Den milosrdenství na Černém Mostě


Ve Svatém roce milosrdenství vyhlášeném papežem Františkem pořádá farnost Kyje – Černý Most spolu s městskou částí Praha 14 v neděli 3. dubna 2016 od 15.00 hodin na Kopečku milosrdenství, na Černém Mostě (ulice Irvingova) odpolední program, který vyvrcholí mší svatou, celebrovanou od 17.00 hodin kardinálem Dominikem Dukou OP, a průchodem branou Božího milosrdenství za hudebního doprovodu houslisty Jaroslava Svěceného.


58026


Součástí programu je přednáška P. Zdenka Wasserbauera na téma „Skutky milosrdenství“, koncert křesťanských skupin „Buďte milosrdní“ a také příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru. Hlavním bodem programu je poutní mše svatá, kterou bude od 17.00 hodin sloužit na Kopečku milosrdenství, na Černém Mostě kardinál Dominik Duka OP a hudebně ji doprovodí Chrámový sbor u sv. Bartoloměje v Kyjích.

Rok milosrdenství vyhlásil papež František a začal otevřením Svaté brány v Římě 8. prosince 2015 a bude trvat do 20. listopadu 2016. Kromě Říma se poprvé v dějinách otevřely Svaté brány také v naší diecézi. Jde o dvacátý devátý Svatý rok. První nastal v roce 1300 za papeže Bonifáce VIII. vlastně spontánní reakcí poutníků. Nakonec papež vyhlásil, že každých padesát let bude „svatý rok“ s odvoláním na starozákonní předpis milostivého léta (Lv 25,10), kdy se měla vyhlásit svoboda všem zajatcům a otrokům a vrátit vše půjčené. Poslední Svatý rok proběhl v roce 2000 a další řádný by měl být v roce 2025. Více na www.farnostkyje.cz. (Aleš Pištora)

Podrobný program

Aleš Pištora 25. 03. 2016