Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Den modliteb za církev v Číně

Státní sekretář Jeho svatosti kardinál Tarsicio Bertone připomíná ve svém dopise adresovaném předsedům biskupských konferencí celého světa papežovu výzvu, aby se v každé diecézi konaly za církev v Číně modlitby, do kterých se zapojí kněží, řeholní komunity, katolické instituty a věřící laici. K dopisu připojil modlitbu, kterou Svatý otec napsal pro tento den.


Modlitba k naší Paní v Šešan


Ó, nejsvětější Panno, Matko vtěleného Slova i Matko naše, v Šešan tě uctívají jako Pomocnici křesťanů a celá čínská církev k tobě hledí s oddanou zbožností. Přicházíme tě dnes prosit za ochranu. Shlédni na Boží lid a s mateřskou péčí jej veď po cestách pravdy a lásky, aby byl vždy kvasem harmonického soužití mezi všemi občany.

Když jsi v nazaretském domku poslušně řekla své "ano", svolila jsi, aby věčný Boží Syn přijal tělo v tvém panenském lůně a započal tak v dějinách své dílo vykoupení. Ochotně ses na něm podílela a připustila jsi, aby meč bolesti pronikl tvou duši až do vrcholné hodiny kříže, kdy jsi na Kalvárii zůstala stát po boku svého Syna, který umíral, aby člověk mohl žít.

Od tohoto okamžiku ses novým způsobem stala Matkou všech, kteří tvého Syna Ježíše ve víře přijímají a rozhodují se jej následovat tím, že na sebe berou jeho kříž. Matko naděje, v temnotě Bílé soboty jsi s neochvějnou důvěrou putovala k velikonočnímu úsvitu. Dej svým dětem schopnost, aby i v nejtemnějších momentech dokázaly rozpoznávat znamení Boží láskyplné přítomnosti.

Naše Paní ze Šešan, pomáhej všem lidem v Číně, kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávají věřit, doufat a milovat. Kéž se nikdy nebojí mluvit o Ježíši před světem a o světě před Ježíšem. V sousoší nad oltářem v Šešan zvedáš svého Syna do výše a nabízíš jej světu s náručí otevřenou v gestu lásky. Pomáhej čínským katolickým křesťanům, aby byli věrohodnými svědky této lásky, spojeni s Petrovou skálou, na které je církev zbudována. Matko Číny i celé Asie, oroduj za nás nyní i na věky. Amen.

Text dopisu a modlitba ke stažení (dokument MS Word)Text dopisu a modlitba ke stažení 35.5 KB
 

23. 05. 2008