Vyhledávání Menu

DEN NEMOCNÝCH U SV. KARLA BOROMEJSKÉHO


V kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha 1) si 11. února 2016 od 10.00 hodin věřící připomenou „Světový den nemocných“. Mši svatou bude od 15.00 hodin sloužit biskup Karel Herbst SDB.


56639


Setkání nemocných, zdravotníků i všech, kteří se nemocným věnují, se koná v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1. Od 10.00 hodin začíná možnost adorace, od 10.30 hodin možnost přijetí svátosti smíření, svátosti nemocných, přímluvná modlitba. Mši svatou bude od 15.00 hodin sloužit biskup Karel Herbst SDB. V 18.00 hodin je ukončení výstavu slavnostním požehnáním.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP při příležitosti Světového dne nemocných navštíví Polikliniku Agel v Italské ulici na Vinohradech.

Světový den nemocných se z podnětu papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Za den tohoto svátku byl zvolen 11. únor. Před více než 150 lety, v roce 1858, se v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové. Od té doby se Lurdy staly symbolem Panny Marie. Světový den nemocných připomíná utrpení a nemoc jako něco, co k lidskému životu patří, ačkoli na to mnohdy chceme zapomenout. Více na www.nmskb.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 05. 02. 2016