Vyhledávání Menu

Den otevřených dveří JABOK


Na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 26. dubna  od 10.15, zve JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, zaměřená na vzdělávání sociální pracovníků, pedagogů, vychovatelů a pastoračních asistentů  na křesťanském základě. V sídle školy (Salmovská 8, Praha 2) jsou očekáváni zájemci o získání kvalifikace pro práci v sociální oblasti (sociální práce, speciální pedagogika) nebo v církevní pastoraci se sociálním zaměřením. JABOK je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

 

Specifika školy: Otevřenost a dialog z křesťanských pozic, reflektující vlastní postoje i upevňující toleranci a úctu k jiným názorům a hodnotám. Formace osobnosti a výchova ke službě v přátelské atmosféře, důvěře, neformální komunikaci, přátelství a solidaritě i ve službě studentů školnímu společenství.

 

Duchovní dimenze: možnost účasti na bohoslužbách ve školní kapli, duchovního doprovázení několika kněží, nabídka neformálních rozhovorů.

 

Mimoškolní aktivity: klub, čajovna, kaple, sport, putování po horách.

 

Mezinárodní spolupráce se školními a sociálními institucemi, zahraniční praxe. (více než 30% celkového studia)

 

Přijímací řízení: pohovor (motivace, všeobecný rozhled, názorové zakotvení). Podmínkou k přijetí je ukončené středoškolské vzdělání (maturita). Příslušnost k nějaké církvi není podmínkou. Termín pro odevzdání přihlášky: do 22.5.2017.

 

Bližší informace:  https://www.jabok.cz/cs/den-otevrenych-dveri-jabok-pro-zajemce-o-studium-2642017 

Jan Dlabač 19. 04. 2017