Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Farní charita v Roudnici pořádá Den otevřených dveří

Během celého dne bude možnost prohlédnout si Azylový dům pro těhotné ženy a matky s dětmi (Riegrova 652) a Azylový dům pro muže, ženy a matky s dětmi (T. G. Masaryka 1492), kde je poskytována ženám a matkám s dětmi do 15 let, resp. mužům přechodné ubytování a pomoc při řešení tíživé sociální situace; dále Dům sv. Josefa (Riegrova 652), kde je pečováno o seniory a invalidní důchodce; a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (T. G. Masaryka 1492), které nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež (6-18 let) z méně podnětného prostředí.  

Kromě prohlídky charitních zařízení se uskuteční od 15:00 na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem také oficiální program spojený s hudebním a tanečním vystoupením patronů farní charity (Taxmeni, Tomgrass) a dětí z nízkoprahového zařízení v Roudnici (Bengha Čhaja, Proměny) . Programem bude provázet Pavel Kaiser.

Plakát (dokument MS Word)Plakát s programem 465.0 KB

Farní charita byla zřízena 12. 5. 1995. Kromě péče ve výše uvedených zařízeních charita provozuje také předškolní klub, křesťansko-psychologickou poradnu a denní centrum pro bezdomovce a sociálně slabé občany.

Kontakt:

Farní charita Roudnice nad Labem, Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem, tel./fax: 416 838 313, e-mail: charita@charitaroudnice.cz, http://www.charitaroudnice.cz

(aj)

09. 10. 2008