Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Děti z Adopce na dálku v Praze

Všechny děti jsou umístěny do „svých“ sponzorských rodin, které dětem z Běloruska připravily zajímavý individuální program. Na závěr týdenního pobytu je plánován společný večer s táborákem a krátkým kulturním vystoupením přítomných dětí.

Běloruské děti takto přijíždějí do Prahy již několik let. Arcidiecézní charita Praha tak navázala na tradici pobytů dětí z Litvy. Cílem je nejen pěkný prázdninový zážitek, ale především bližší vzájemné poznávání mezi českou sponzorskou rodinou a podporovaným dítětem. Součástí návštěvy jsou také jednání s představiteli Charity Grodno a Vitebsk o rozvojových projektech Arcidiecézní charity v Bělorusku.

Arcidiecézní charita Praha si klade za cíl pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost. S tímto cílem rozvíjí kromě mnoha dalších projektů také zahraniční rozvojovou spolupráci, která se stala nedílnou součástí jejích aktivit. Tato po­moc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je projekt Adopce na dálku®, který prošel za dlouhá léta své existence zásadním vývojem a v současnosti je moderním rozvojovým projektem, jehož sna­hou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí. (Jaroslav Němec, Aleš Pištora)

27. 07. 2010