Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Devadesát let kardinála Špidlíka

„Projev uznání k celoživotnímu dílu J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ v oblasti rozvoje vzájemných vazeb mezi východními a západními křesťany, stejně jako poděkování za jeho neúnavné posilování naděje věřících ve své rodné vlasti během tíživých let komunistické diktatury a následně jejich povzbuzování v úsilí o budování nové spravedlivé společnosti v České republice mimo jiné formou pravidelných promluv na vlnách vatikánského rozhlasu.“ Tak formulovali pořadatelé smysl oslav, na které byla pozvána řada státních i církevních autorit.

Cimbálová muzika z Mikulčic uvítala členy kardinálského sboru, jakož i zástupce Státního sekretariátu. Poblahopřát přišel kardinál Giovanni Coppa a kardinál Bernard Law. Ze Státního sekretariátu se dostavil šéf protokolu Mons. Fortunatus Nwachukwu a dorazil také arcibiskup Cyril Vasil sekretář Kongregace pro východní církve. Ze strany pravoslavné církve se zúčastnil posel konstantinopolského patriarchy archimandrita Simon Katsinas. Naši církev zastupoval pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

Zvláštní pozornost významnému jubileu kardinála Špidlíka věnovali zástupci veřejného života a naší státní správy. Osobní pozdrav a dar zaslal prezident republiky Václav Klaus, který byl doručen ředitelem protokolu Jindřichem Forejtem. Předseda senátu prostřednictvím velvyslance v Itálii Vladimíra Zavázala poslal stříbrnou medaili předsedy senátu a osobní dopis. Ministr zahraničí a místopředseda vlády Jan Kohout pověřil velvyslance Pavla Kafku, aby oslavenci předal dar a osobní poselství. Ministr kultury Prof. Václav Riedlbauch poslal dopis a dar. Osobně předal pamětní list a blahopřání a dary občanů Boskovic Jaroslav Dohnálek, starosta města Boskovic (rodiště pana kardinála). Poselství rektora Univerzity Karlovy prof. Václava Hampla předal děkan Husitské teologické fakulty UK prof. Jan Lášek.

Laudatio přednesl prof. Richard Čemus SJ, kardinálův žák a pokračovatel. Poté, co shrnul životní příběh oslavence, který, jak řekl, „zní až pohádkově“, přispěchal zdůraznit, že „je-li starý ten, kdo žije jen ze vzpomínek, a není s to hledět vpřed, pak pan kardinál Špidlík – přes svých 90 let – starý naprosto není“. To může prožít každý, kdo navštíví prof. Špidlíka v Centru Aletti, pár kroků od basiliky Panny Marie Sněžné, kde většinou za notebookem píše texty či odpovídá na e-maily nebo čte zprávy z internetu. „Když člověk vstoupí, rázem computer vypne a rozvine se rozhovor, při kterém otec Špidlík nejdřív trpělivě naslouchá. Člověk se cítí brán vážně, pochopen, ba milován. Otvírá se, odhazuje tíhu chmurných myšlenek a čerpá novou sílu.“ Jakoby kardinál Špidlík sám zosobňoval „spiritualitu srdce“. „Podle Tomáše Špidlíka je to právě slovanská spiritualita srdce, která může být v současné – technickou mentalitou a legalismem poznamenané – Evropě skutečným přínosem. Celým svým dílem staví do středu svého zájmu jedinečnost a neopakovatelnost osoby člověka,“ uzavírá prof. Čemus.

Kardinál Vlk ve své řeči vyzdvihl velkolepé dílo kardinála Špidlíka a zdůraznil, že asi nemáme žádného jiného Čecha, který by „ jako tento nejlepší světový znalec východní spirituality“ tolik v duchovní oblasti ve světě proslavil naši „malou zemičku uprostřed Evropy“. Dokladem toho je i ocenění, kterého se kardinálu Špidlíkovi dostalo od italského prezidenta Carlo Azelio Ciampiho za „přínos italské kultuře“.

Na slavnostním večeru bylo přítomno na 150 hostů, převážně přátel pana kardinála. Jak řekl prof. Čemus ve své řeči i to je znakem velikosti kardinála Špidlíka, který se „vždy vyznačoval tím, co dělá osobnost osobností: vztahy s ostatními“. Celý večer, který začal krátce po šesté hodině, moderoval velvyslanec Pavel Vošalík. Byla připravena i malá výstavka knih pana kardinála. O příjemnou atmosféru se postarala již zmíněná cimbálová muzika, ale také sám kardinál Špidlík pověstný svým neutuchajícím smyslem pro humor. Jak poznamenal ve své řeči prof. Čemus, vtip pana kardinála dovedl kohosi k nápadu „navrhnout emeritního profesora – po tolika doktorátech honoris causa – na doktorát humoris causa“. (ap, foto: www.radiovaticana.cz)

Plné znění laudatia prof. Richarda Čemuse. (dokument Adobe PDF)Plné znění laudatia prof. Richarda Čemuse.

17. 12. 2009