Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Dialog kardinála Marxe a Tomáše Halíka v Berlíně

Během debaty mají být probírána témata, jak církev zachází s mocí, jaký je vztah církve k státní a ekonomické moci či jak souvisí náboženský fundamentalismus se vztahem náboženství a politiky. Debata se bezpochyby nevyhne ani probíhající diskuzi uvnitř katolické církve v Německu, kterou podnítilo memorandum německých katolických teologů. K situaci se ve svém programovém kázání, kterým bylo zahájeno plenární zasedání Německé biskupské konference 17. března v Padebornu, vyslovil také kardinál Marx. Mnichovský arcibiskup několikrát citoval myšlenky Tomáše Halíka z knihy Geduld mit Gott (česky Vzdáleným nablízku).

Kardinál Marx ve svém kázání hovoří o krizi „naší řeči o Bohu a naší řeči k Bohu“. V Halíkově knize hledá odpověď na otázku, co může církev dělat a jak může promlouvat v době, kdy je Bůh společnosti vzdálen. Dochází k tomu, že modlitba církve, ale i jednotlivých křesťanů musí být trpělivá a nesmí vyústit v unáhlená a sebejistá tvrzení. Musí nás vést k tajemství a nikoli k povrchním jistotám. Východiskem každého skutečného dialogu, jak Marx nachází u Halíka, je „prožívat víru také z perspektivy naší solidarity s lidmi hledajícími, včetně těch, kteří žízní po víře…“ To, oč běží, je podle kardinála Marxe obnovení naší řeči o Bohu a k Bohu.

Halíkova kniha Geduld mit Gott, která byla uvedena v září loňského roku v Mnichově, měla v německy mluvících zemích mimořádný ohlas a byla nominována na cenu za nejlepší evropskou teologickou knihu roku, udělovanou Evropskou společností pro katolickou teologii. (Aleš Pištora)

29. 03. 2011