Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Diskuse o vztahu státu a církve

Jako téma svého valného shromáždění, které se koná od 11. do 12. listopadu, si členové Zemského výboru bavorských katolíků (Landeskomitees der Katholiken in Bayern)tentokrát zvolili otázku vztahů státu a církve. Ústřední téma páteční panelové diskuze od 20.30 hodin v Arcibiskupském paláci na Hradčanech nese název „Stát bez církve – církev bez státu? Osvědčit se jako křesťan v sekularizované společnosti“. O právním statusu církví jakožto společnosti věřících budou s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou, který přednese na toto téma svůj příspěvek, biskupem Müllerem a Radkovským diskutovat ředitel Arcidiecézní charity Plzeň Jiří Lodr, předseda zemského výboru Albert Schmid a Gerhard Roobers  z Institutu pro evropské ústavní právo na universitě v Trieru.

Již setkání Zemského výboru bavorských katolíků v Řezně roku 1986 bylo pod titulem „Naši zapomenutí sousedé“ věnováno situaci věřících v tehdejším komunistickém Československu. O 25 let později má přeložení pravidelného řezenského setkávání do Prahy nabídnout nový pohled na téma vztahu státu a církve. Diskuse, která by porovnala různé státy a politické vztahy má být otevřena pohledem za hranice a do nedávné minulosti.

Zemský výbor bavorských katolíků je sdružení diecézních rad bavorských biskupství a církevně uznaných místních organizací a institucí. Jedná se o orgán uznaný bavorskou biskupskou konferencí ve smyslu koncilního dekretu o apoštolátu laiků pro koordinaci pracovníků laického apoštolátu a podporu apoštolské činnosti církve. Více na www.landeskomitee.de. (Aleš Pištora)

 

09. 11. 2011