Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Diskuse představitelů abrahámovských náboženství

Panelové diskuse, která se koná v rámci pravidelných setkání představitelů abrahámovských náboženství, se zúčastní patriarcha Tomáš Butta, prof. Tomáš Halík, Muneeb Hassan, rabín Ron Hoffberg, Emir Omič, synodní senior Joel Ruml, rabín Karol Sidon, Vladimír Sáňka, arcibiskup Jiří Stránský, kardinál Miloslav Vlk a Sylvie Wittmannová. Debatu moderuje doc. Pavel Hošek. Tématem rozhovoru je rostoucí napětí v české společnosti a možnosti jeho překonání.

V minulém roce proběhla na půdě Husitské teologické fakulty UK podobná mezináboženská debata s názvem "Duchovní život ve svobodné společnosti", jejímž tématem byla reflexe svobodných dvaceti let z pohledu představitelů duchovních tradic u nás. Setkání se účastnil také kardinál Vlk, který tehdy řekl, že je třeba, aby se jednotlivé církve a náboženské skupiny společně vyslovovaly k aktuálním otázkám naší společnosti. Podle kardinála Vlka většina duchovních tradic působících v naší zemi „cítí mnoho věcí našeho života stejně“. Při závěrečné debatě s rabínem Karolem Sidonem a ředitelem Islámského centra v Praze Vladimírem Sáňkou tehdy připomněl společné prohlášení církví a náboženských společností v ČR k problematice euthanasie a doprovázení umírajících. Kardinál Vlk tehdy vyslovil přání, aby k takovýmto setkáním docházelo častěji. (Aleš Pištora)

19. 10. 2011