Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Dívčí katolická střední škola byla oceněna medailí ministerstva školství

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje od roku 1997 jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství. Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Uděluje se ve dvou stupních, a to 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová) a jejich udělování se řídí Statutem Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dívčí katolická střední škola byla založena již v roce 1990 jako jedna z prvních církevních škol v polistopadové éře na základě originálního výchovného a vzdělávacího projektu paní Evy Bartoňové. Zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. V České republice jsou celkem čtyři školy tohoto typu. Nabízejí výběr ze dvou dvouletých oborů: 69-51-J/001 Charitativní služby, nebo méně studijně náročný: 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá.

Škola je přednostně určená pro dívky bez studijních předpokladů s handicapy zdravotními, mentálními a sociálními – děvčata z dětských domovů, z diagnostických ústavů, s neúplným či zcela nefunkčním rodinným zázemím. Pro přijetí ke studiu nehraje vyznání či příslušnost k církevnímu společenství žádnou roli, podstatná je otevřenost pro výkon pomáhajícího zaměstnání – většina absolventek obdrží akreditované osvědčení Pracovník v sociálních službách a Všeobecný sanitář. Stejnou váhu má ale ochota absolvovat střední vzdělání s důrazem na intenzivní vzájemnost s ostatními, někdy výrazněji handicapovanými spolužačkami, spolu s děvčaty bez viditelnějších břemen zde studují dívky na vozíčku, neslyšící, nevidomé... Žákyně tak nevystačí s pouhou tolerancí, jsou vedeny k zájmu o druhé, k vzájemné podpoře, pomoci. V rámci odborných praxí sociálně znevýhodněné nebo i kázeňsky problematické žákyně pomáhají druhým s jejich obtížemi nebo problémy. Právě zkušenost vlastní užitečnosti, svého druhu nepostradatelnosti, bývá silným motivačním impulsem k práci na sobě, k odolání negativním sociálním trendům včetně drogového úskalí.

Jednou týdně je v učebním plánu povinná hodina křesťanské výchovy, kde je žákyním předkládáno základní křesťanské poselství spolu s elementárními znalostmi, důraz je kladen na osobní zkušenost se společenstvím. Žákyně mají příležitost se denně při různých interakcích setkat s vnitřně propojeným společenstvím pedagogů, během praxí poznávají některé řádové komunity ve službě nemocným (např. boromejky), při společných akcích mimo vyučování pomáhají pedagogicky bratři františkáni. Dvakrát ročně celá škola vyjíždí na soustředění – týdenní pobyt v přírodě, kde se žákyně učí nejen spolu vyjít, ale i se o sebe postarat – samy si vaří, uklízejí, absolvují náročný program. Pro studentky je zajištěna též mimoškolní zájmová činnost, včetně výuky znakové řeči.

Kontakt s absolventkami udržují učitelé i léta po jejich odchodu ze školy. Velmi často jim vytváří zázemí v obtížných osobních nebo rodinných situacích. Zásadní podporou je spolupráce školy při hledání konkrétního pracovního uplatnění absolventek. Absolventky školy se uplatňují jako pečovatelky a sanitářky v charitních i obecních sociálních zařízeních. Škola je mezinárodně certifikovaná International Education Society, London, (IES). Absolventky mají možnost získat mezinárodní certifikát IES.

Škola je nepřehlédnutelně vnímána organizacemi státní i neziskové sféry – za posledních několik let formou pořádání rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s pražskými pobočkami Úřadu práce pomohla získat pracovní kvalifikaci a zaměstnání několika stovkám nezaměstnaných bez potřebné profesní kvalifikace.

Kontakt: Dívčí katolická střední škola, Platnéřská 4/191, 110 00 Praha 1, ředitel: Mgr. Luboš Hošek, tel.: 221 108 268, e-mail: divciskola@divciskola.cz, www.divciskola.cz

(skolstvi.apha.cz, aj)

 

24. 04. 2009