Vyhledávání Menu

Dny důvěry a modlitba s bratry z Taizé

49230Milí přátelé, už uplynul téměř rok, kdy jsme v radosti prožívali evropské setkání v Praze. My, bratři z komunity Taizé, jsme velmi vděční, že se tolik z Vás rozhodlo zúčastnit této etapy pouti důvěry, a dokonce pomoci nejrůznějším způsobem během přípravy vlastního setkání. Evropské setkání v Praze skončilo, ale „pouť důvěry na zemi“ pokračuje.

Chtěl bych vás pozvat na některou z následujících akcí, které připravují mladí lidé z České republiky ve spolupráci s námi. Dva bratři z Taizé a někteří z dobrovolníků z různých zemí, kteří připravovali v Praze evropské setkání, se zúčastní také těchto akcí:

- Dny Důvěry v Ostravě (20.–22. listopadu 2015). Tohoto víkendového setkání, které se koná každé dva roky v některém městě Česka, se zúčastní mladí lidé ve věku 15–35 let z různých částí republiky. V rytmu společných modliteb s písněmi z Taizé a rozjímáním v tichu bychom se chtěli společně zastavit a obrátit ke zdrojům víry. Biblické úvody a výběr z workshopů mohou taky pomoct prohloubit vnitřní život a stát se inspirací, které obnovuje spojení mezi vírou a naší angažovaností pro ostatní. Další informace o letošních Dnech důvěry v Ostravě a možnost registrace najdete na těchto odkazech: www.dnyduvery.cz www.facebook.com/dnyduvery

- Slavnost Světla v Praze, 17. listopadu 2015 Tato večerní modlitba už má v Praze dlouhou tradici. Letos se bude konat v evangelickém kostele Nejsv. Salvátora  od 19:30. Všichni bez ohledu na věk jsou srdečně zváni!

více na www.dnyduvery.cz

br. Wojtek, Taizé

 

28. 10. 2015