Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Dny otevřených dveří kostelů sv. Václava

Každou sobotu od 17. ledna do 14. února mohou lidé navštívit jeden z pěti svatováclavských kostelů pražské arcidiecéze. Prvním kostelem, který přivítá zájemce o historii a umělecké předměty, jež jsou součástí chrámového interiéru, je románská bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Tato bazilika sv. Václava byla od počátku zamýšlena jako velké mauzoleum nad hrobem největšího českého světce. Založil ji kníže Břetislav I. kolem r. 1042 a zřídil při ní v r. 1052 kolegiátní kapitulu, nejstarší instituci tohoto typu v našich zemích. Prastarý kostel sv. Kosmy a Damiána, před jehož dveřmi byl sv. Václav zavražděn, byl pojat do nové stavby. Stavba má půdorys trojlodní románské baziliky, která si až dodnes uchovala původní stavební dispozici a základy obou věží při západním průčelí. Jejím srdcem se stala románská krypta uchovávající původní hrob sv. Václava. (ap)

 

PŘEHLED KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK JEDNOTLIVÝCH KOSTELÚ

17. 1.   So       10:00-17:00    Stará Boleslav, románská bazilika sv. Václava – místo umučení sv. Václava – Komentované prohlídky budou od 10 a 13 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

24. 1.   So       10:00-17:00    Praha 9 – Prosek, U Proseckého kostela, románský kostel sv. Václava – místo, kde se zavražděný sv. Václav zjevil svému synovci knížeti Boleslavu II. a nabádal ho ke zbudování svatyně – Komentované prohlídky budou od 10, 12, 14 a 16 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

31. 1.   So       10:00-17:00    Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října, novorenesanční bazilika sv. Václava – významná sakrální architektura Prahy od Antonína Barvitia – Komentované prohlídky budou od 10, 12, 14 a 16 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

7. 2.     So       10:00-17:00    Praha 10 – Vršovice, Nám. Svatopluka Čecha, konstruktivistický kostel sv. Václava ve Vršovicích – jedna z nejvýznamnějších staveb Josefa Gočára – Komentované prohlídky (včetně detailní prohlídky varhan) budou od 10 a 13 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

14. 2.   So       ZMĚNA: 9:00-16:00    Praha 1 – Hradčany, Pražský hrad, Svatováclavská kaple katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha - speciální prohlídky nejposvátnějšího místa České země – Komentované prohlídky (včetně detailní prohlídky Svatováclavské kaple) budou začínat vždy v celou hodinu od 9:00 u vchodu z Vikářské ulice. Poslední prohlídka začne v 15:00. Maximální počet osob pro jednu skupinu je 50. Ostatní budou muset počkat na další prohlídku. Od 9:00 do 16:00 je katedrála přístupná veřejnosti.

Mimo akci Dny otevřených kostelů sv. Václava: 22. ledna 2009 od 15.30 se koná prohlídka kostela sv. Václava ve Vršovicích s výkladem Dr. Richarda Biegela (historika architektury a jednatele Klubu za starou Prahu) v rámci Uměnovědné a historické sekce ČKA. ZMĚNA: Přednáška se zdůvodu onemocnění přednášejícího RUŠÍ!!! Náhradní termín bude včas oznámen.

07. 01. 2009