Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Dohoda o společném užívání katedrály byla podepsána

Tato dohoda se pokouší řešit problematickou situaci, kdy dle faktického stavu věcí dnes (potom, co Nejvyšší soud zrušil v lednu 2007 rozsudky z června 2006 a října 2005) patří katedrála státu, zatímco vnitřní vybavení, jehož vlastnictví nebylo nikdy zpochybněno, patří Metropolitní kapitule. Po podepsání předávacích protokolů dne 24. dubna 2007, byla katedrála předána státu a pokračovala jednání o užívání chrámu a provozu kostela.

Dnes podepsaná dohoda o užívání chrámu sv. Víta jakožto kostela farního, metropolitního a biskupského, umožňuje kapitule nerušeně užívat katedrálu k bohoslužebným účelům a vymezuje nutnost souhlasu kapituly s každým liturgickým provozem, což odpovídá jejímu poslání. Má také právo vykonávat dohled nad návštěvnickým provozem zejména z hlediska zajištění důstojnosti v katedrále jako sakrálním prostoru. Správa Pražského hradu se zavazuje zajistit ostrahu vybavení chrámu a uměleckých liturgických předmětů, které jsou majetkem kapituly. Stát bude provádět údržbu a opravu movitého majetku kapituly, které jsou k dispozici pro prohlídky.

V případě této dohody jde o technickou záležitost. Zcela jinou věcí je proces vedený o vlastnictví katedrály, který dosud není soudně dořešen. (ap)

 

Znění dohody si můžete přečíst zde (dokument MS Word)zde.

24. 01. 2008