Vyhledávání Menu

Dokument o biskupu Herbstovi


V neděli 12. března odvysílá ČT2 od 14:55 Cesty víry věnované biskupu Karlu Herbstovi, v režii Alana Lederera. Dozvíme se, čím se zabývá a co prožívá emeritní biskup, živoucí symbol salesiánského hnutí u nás.


76986

Foto: archiv Arcibiskupství pražského


Karel Herbst se narodil 6. listopadu 1943 v Praze, v roce 1960 se vyučil elektromechanikem elektrických lokomotiv a osm let tuto práci vykonával v lokomotivním depu Praha-střed, při zaměstnání odmaturoval na gymnáziu Přípotoční v Praze-Vršovicích. V letech 1968–1973 absolvoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. 6. ledna 1975 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti za to, že při čtení vánočního pastýřského listu vynechal větu o tom, že oslavíme 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.

Od února 1975 až do srpna 1986 pracoval v podniku Úklid jako čistič výkladních skříní, podobně jako pozdější kardinál Miloslav Vlk, salesiáni Jan Vývoda a Václav Komárek nebo evangelický duchovní Svatopluk Karásek. V osmdesátých letech byl hlavním organizátorem salesiánských chaloupek, prázdninových akcí pro děti v rámci podzemního fungování církve. 11. září 1976 složil doživotní sliby v kongregaci Salesiánů svatého Dona Boska.

V letech 1997–2000 byl spirituálem v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze-Dejvicích. 19. února 2002 byl jmenován a 6. dubna 2002 ustanoven světícím biskupem pražské arcidiecéze. Jeho biskupským heslem je Ježíšův výrok „Milosrdenství chci“. Po Štěpánu Trochtovi je Karel Herbst druhým českým salesiánem, který byl jmenován biskupem. Od 1. prosince 2016 se na vlastní žádost stal emeritním biskupem.

Stanislav Zeman 10. 03. 2017