Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Dokument o P. ThDr. Oto Mádrovi

P. ThDr. Oto Mádr se narodil 15.2.1917, v minulém  roce tedy dovršil požehnaných 90 let. Na kněze byl vysvěcen roku 1942. V době komunismu byl odsouzen na doživotí a po dlouhých letech věznění byl podmíněně propuštěn.

Za příznivějších podmínek pracoval jako osobní poradce a spolupracovník kardinála Františka Tomáška, působil  rovněž ve funkci  odborného asistenta na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.

Od roku 1990 byl Oto Mádr šéfredaktorem časopisu Teologické texty, členem biskupské komise pro teologické vzdělávání kněží a Rady České biskupské konference pro sdělovací prostředky.

V roce 1991 mu byl udělen  Katolickou teologickou fakultou v Bonnu čestný doktorát; Svatý otec Jan Pavel II. mu udělil  titul čestného papežského preláta. V roce 1999 byl jmenován kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Nadace Vize 97 ocenila jeho celoživotní práci "Uznáním za přínos filosofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky".

Zdroj: TS ČBK, Foto: Wikipedia

14. 02. 2008