Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Dolní Hbity si připomenou P. Františka Jáska

Obec Dolní Hbity, která v roce 2005 oslavila 680 let od svého založení, dne 4. října mší svatou a vydáním publikace uctí památku 55. výročí předčasného úmrtí příbramského vikáře a místního faráře P. Františka Jáska. Mši svatou bude celebrovat kardinál Miloslav Vlk, který se zúčastní také následného programu.

František Jásek (narozen 1891) po studiu teologie na Karlově Univerzitě působil jako kaplan a administrátor na několika místech v Praze. Roku 1926 byl ustanoven farářem v Dolních Hbitech a roku 1948 vikářem příbramským. Roku 1943 byl P. Jásek zatčen gestapem a vězněn. Po válce byl vyznamenán válečným křížem a medailí za zásluhy jako politický vězeň.

V době, kdy po únorových změnách došlo k definitivní roztržce mezi církví a komunistickou mocí, přečetl P. Jásek podle historiků tzv. božítělový pastýřský list. Již samotné držení tohoto listu, který biskupové nazvali „Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky“, vedlo v té době k pronásledování ze strany tehdejší policie. Pod záminkou nepovolené sbírky mezi farníky byl P. Jásek v roce 1951 odsouzen k 15 měsícům vězení a peněžité pokutě. Z komunistického vězení se vrátil s podlomeným zdravím a 20. ledna 1953 zemřel. (ap)

02. 10. 2008