Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Dramatizace Bachových pašijí podle Jana

V dramatickém zpracování biblického vyprávění o velikonočním utrpení Ježíše Krista se střídá zhudebněný text Janova evangelia s áriemi a chorály. Zatímco děj předvádějí herci, árie a chorály jsou doplněny projekcí inspirovaných výtvarných prací dětí i umělců z Jižního Města, ale také hranými variacemi, ve kterých se odráží odkaz té které pasáže dnešku. Zpívaný text mohou diváci po celou dobu představení sledovat na jedné projekční ploše jak v německém originále, tak v českém překladu. V závěru reprodukovanou hudbu vystřídá živý zpěv s instrumentálním doprovodem.

Komunitní centrum Matky Terezy bylo koncipováno jako „místo setkávání otevřené všem lidem v okolí bez ohledu na věk, postavení nebo názorovou či rasovou příslušnost“. Otevřeno bylo v roce 2007. Dnes komunitní centrum žije opravdu bohatým životem, což dokládá také nepřeberné množství různých aktivit, které se v něm odehrávají. Pravidelný program je zacílen na nejrůznější věkové skupiny. Bližší informace o programech Komunitního centra Matky Terezy lze nalézt na novém webu centra www.kcmt.cz. (Aleš Pištora)

28. 03. 2012