Vyhledávání Menu

Obchod se dřevem

88595

Základem stabilního soběstačného hospodaření je produkce kvalitních sortimentů dříví

Produkce obnovitelné suroviny - dříví je hlavním zdrojem příjmů z lesa. Naším cílem je obnovení a ukotvení obchodních vztahů s odběrateli v lesnicko-dřevařském sektoru. Vlastní obchod se dřívím je zajišťován třemi základními postupy. Přímé dodávky zpracovatelům dříví v tuzemsku i zahraničí, dále zprostředkované prodeje (z toho část produkce je obchodována přes elektronickou aukci dřív na portále aukcedreva.com) a drobné prodeje dříví pro místní obyvatele venkova. Vedle sortimentů dříví dodává Lesní správa na trh také těžební zbytky formou rámcových kupních smluv pro dané lokality (polesí) a další produkty lesní výroby. 
Více informací o možnostech prodeje dříví z produkce Lesní správy poskytne:

61034Vedoucí odbytu: Ing. Kamil Novák (kamil.novak@apha.cz, 220 181 796, 731 140 703)

10. 05. 2016