Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Druhé výročí Komunitního centra Matky Terezy

Příležitost prohlédnout si právě dokončované nové prostory centra budou mít lidé v sobotu 30. května od 9:00 do 11:00 v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníci si tak budou moci udělat představu o novém využití prostor pod severní terasou centra. Od ledna 2009 se zde budují nové učebny pro výuku hry na hudební nástroje, klubovny, menší sál, keramická a modelářská dílna, kanceláře a technické prostory pro zázemí centra. Kanceláře určené pro Charitu uvolní místnosti v přízemí a ty budou moci být využity pro život farnosti.

Stavba postupuje rychleji, než se předpokládalo, a proto lze očekávat, že by vše mohlo být během léta připraveno k tomu, aby s novým školní rokem začaly nové prostory plně sloužit svému účelu. Je třeba dodat, že na financování dostavby, o které se stará Arcibiskupství pražské a které si vyžádá celkem kolem 10 miliónů Kč, se podílejí také mnozí sponzoři.

Komunitní centrum Matky Terezy bylo koncipováno jako „místo setkávání otevřené všem lidem v okolí bez ohledu na věk, postavení nebo názorovou či rasovou příslušnost“, jako „místo, kde bude příjemné pobývat“. Po dvou letech fungování se zdá, že toto své předsevzetí naplňuje. Lze říci, že církev zde aktivně pomáhá projasňovat šeď největšího pražského sídliště, které do nedávné doby sloužilo pouze jako „noclehárna“. Komunitní centrum vychází vstříc sociálním, hodnotovým i duchovním potřebám všech, kdo na sídlišti bydlí.

Výstavba komunitního centra byla zahájena v listopadu 2005 a první část centra byla uvedena do provozu slavnostním otevřením a posvěcením dne 26. května 2007. Nad tímto projektem přijal spolu s kardinálem Miloslavem Vlkem záštitu primátor hl. města Prahy Pavel Bém a propagátorem se stal i textař Michal Horáček.

Dnes komunitní centrum žije opravdu bohatým životem, což dokládá také nepřeberné množství různých aktivit, které se v něm odehrávají. Pravidelný program je zacílen na nejrůznější věkové skupiny. Bohoslužby se konají pětkrát za týden. Nedělní mši sv. navštěvuje až 400 osob, zaplněná je kaple i sál. Jednou za měsíc je mše sv. v albánštině. V úterý a ve středu probíhá výuka náboženství.

Organizuje se zde Denní klub pro maminky s dětmi, Křesťanský sportovní klub, Taneční kurzy pro dospělé, výuka náboženství, Klub Kajman (Klub autorů Jižního Města), setkávání Sdružení křesťanských seniorů, ale i setkávání Anonymních alkoholiků. V prostorách centra má svou kancelář Farní charita a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Pravidelně se zde schází komunity ze Slovenska, Albánie a Koreje. Z ekumenických aktivit se v centru připravují bohoslužby České církve bratrské. Aktuální nepravidelné aktivity představují koncerty, divadla, plesy, sobotní procházky, přednášky nebo filmové produkce. V prosinci 2008 bylo v Komunitním centru Matky Terezy uvedeno nové CD Boba Fliedra a dětského sboru Bobci s názvem „Abrahám“. Písničky byly napsány pro děti z Komunitního centra, které je na tomto CD také zpívají.

Komunitní centrum rovněž pronajímá nejrůznější prostory, kde nejzajímavější je víceúčelový sál (kapacita 300 osob) pro konání společenských a kulturních či firemních akcí a nejrůznějších prezentací. (ap)

27. 05. 2009