Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Dubnová adorace za povolání a rodiny v kostele sv. Ludmily

Adorační den za nová povolání ke kněžskému a zasvěcenému životu, za rodiny a za věrnost všech se v kostele sv. Ludmily v Praze koná vždy první pátek v měsíci. Je zahájen mší svatou v 7:30, po ní následuje celodenní eucharistický výstav s možností individuální adorace. Společnou adoraci od 15:30 vedou bratři a sestry z různých společenství zasvěceného života. Adorace je zakončena společným slavením eucharistie v 16:30. První z těchto adorací se konala 4. října 1996.

V pátek 3. dubna 2009 povedou společnou adoraci od 15:30 jezuité, sestry Ježíšovy, sestry z Congregatio Jesu a sestry Božího milosrdenství.

(aj)

30. 03. 2009