Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Dubnový Zpravodaj

Úvodník generálního vikáře Mons. Michaela Slavíka nazvaný Nejhůř už bylo prochází jednotlivými dny Svatého týdne a ústí – tak jako i velikonoční události – do radostného Aleluja.

Přinášíme informace o velikonočním programu v katedrále; ty, kdo budou o Velikonocích pokřtěni, zveme i s jejich kmotry na setkání s panem kardinálem a s generálním vikářem; připomínáme 665 let pražského arcibiskupství a 4 léta pontifikátu Svatého otce Benedikta XVI. a upozorňujeme na svátek Božího milosrdenství.

U příležitosti svátku sv. Vojtěcha, hlavního patrona naší arcidiecéze, přinášíme rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem; v cyklu rozhovorů s řediteli církevních škol jsme tentokrát požádali o zodpovězení našich dotazů Mgr. Danielu Špinkovou, ředitelku Církevní základní školy logopedické Don Bosco a mateřské školy logopedické.

Dále ve Zpravodaji najdete měsíční programy našich biskupů, výběr z Act curiae, termíny přenosů katolických bohoslužeb na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha a Radia Proglas a v TV Noe, data eucharistického výstavu v pražských kostelích, programy středisek arcibiskupství a dalších organizací, řadu pozvánek a nabídek, dubnové možnosti duchovních cvičení v rámci celé republiky, knižní novinky, dubnový kalendářík, historické kalendárium či úmysly apoštolátu modlitby.

Nechybí ani „poučné“ rubriky – v Průhledech do církevní češtiny nehlédneme do tajů slova Velikonoce, rubrika Co znamená ...  tentokrát pojednává o katechumenátu.

Redakce Zpravodaje vám všem přeje plodně prožité velikonoční svátky – „Ať slavné Kristovo vzkříšení vaši tmu ve světlo promění!“

 

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754

27. 03. 2009