Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Duchovní cvičení v exercičním domě na Svaté Hoře

Několikadenní duchovní obnovu ve skupině (kurzu) vede zpravidla kněz. Duchovní cvičení spočívají především v modlitbě, mlčení, přednáškách vedoucího kurzu a společných bohoslužbách. Na Svaté Hoře je pro exercicie postavený zvláštní dům, nazývaný exerciční. V něm probíhá několik desítek kurzů ročně.

Kontakt:
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Exerciční dům
Svatá Hora 591
CZ - 261 80 Příbram II

Martina Jechortová, pastorační asistentka
e-mail
tel.: +420 731 619 800

 


Přehled nejbližších duchovních dvičení


„Kreativita – jeden z aspektů Božího obrazu v nás“ - exercicie pro pedagogy, katechety, studenty pedagogických oborů (P. Petr Beneš, CSsR)
28. července 2008 18:00 - 1. srpna 2008 8:00
Místo: Svatá Hora - Exerciční dům
Popis: Začátek je večeří první den a konec snídaní poslední den. Cena: 1 250 Kč. Přihlásit se můžete zde.

„Panna Maria v dějinách Svaté Hory a našeho života“ (P. Zdeněk Šilhánek, CSsR)
29. září 2008 18:00 - 3. října 2008 8:00
Místo: Svatá Hora - Exerciční dům
Popis: Začátek je večeří první den a konec snídaní poslední den. Cena: 1 250 Kč. Přihlásit se můžete zde.

Setkání pastoračních asistentů (P. Vladimír Málek)
3. října 2008 18:00 - 5. října 2008 13:00
Místo: Svatá Hora - Exerciční dům
Popis: Začátek je večeří první den a konec obědem poslední den. Přihlásit se můžete zde.

„Víra v Boha a každodenní život“ (P. Josef Michalčík, CSsR)
20. října 2008 18:00 - 24. října 2008 8:00
Místo: Svatá Hora - Exerciční dům
Popis: Začátek je večeří první den a konec snídaní poslední den. Cena: 1 250 Kč. Přihlásit se můžete zde.

Exercicie pro kněze (Mons. Michael Slavík)
9. listopadu 2008 18:00 - 15. listopadu 2008 8:00
Místo: Svatá Hora - Exerciční dům
Popis: Začátek je večeří první den a konec snídaní poslední den. Cena: 1 910 Kč. Přihlásit se můžete zde.

„Exercicie podle sv. Ignáce z Loyoly“ - exercicie pro kněze (P. František Hylmar, SJ)
16. listopadu 2008 18:00 - 22. listopadu 2008 8:00
Místo: Svatá Hora - Exerciční dům
Popis: Začátek je večeří první den a konec snídaní poslední den. Cena: 1 910 Kč. Přihlásit se můžete zde.

Exercicie Arcidiecézní charity Praha
30. listopadu 2008 18:00 - 4. prosince 2008 13:00
Místo: Svatá Hora - Exerciční dům
Popis: Začátek je večeří první den a konec obědem poslední den. Cena: 1 480 Kč. Přihlásit se můžete zde.

„Proč vztahy tolik bolí?“ (P. Petr Beneš, CSsR)
11. prosince 2008 18:00 - 14. prosince 2008 13:00
Místo: Svatá Hora - Exerciční dům
Popis: Začátek je večeří první den a konec obědem poslední den. Cena: 990 Kč. Přihlásit se můžete zde.  

(LV)

20. 07. 2008