Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Duchovní koncert v Psychiatrické léčebně

V interpretaci Ireny Houkalové (soprán) a Drahomíry Matznerové (varhany) zazní díla W. A. Mozarta, J. Haydna, Ch. M. Widora, F. M. Bartholdiho či A. Dvořáka. Další týden 15. září rozezní kostel sv. Václava koncert Japonských hudebníků. Na programu budou klasické i současné japonské, korejské a české instrumentální skladby. Od 13.00 do 18.00 hodin bude i v tento den kostel zpřístupněn.

Ústavní kostel sv. Václava se nachází v samém středu Psychiatrické léčebny Bohnice. Tato secesní stavba slouží celoročně k liturgickým, kulturním a terapeutickým programům. Na zajištění bohoslužeb se podílí ekumenicky složený tým spirituální péče PL Bohnice, který je koordinován terapeutem a jáhnem Mgr. Jaromírem Odrobiňákem. Kostel byl dokončen v roce 1919 podle architektonického návrhu J. Roztšlapila a znovu vysvěcen 11. února 1993. (Aleš Pištora)

05. 09. 2012